31 lipca 2008
Kronika Orkiestry

VIII Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne w Zamościu

VIII Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne w Zamościu
31.07 – 10.08. 2008 Roku
Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne w Zamościu przeznaczone są dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów akademii muzycznych oraz pedagogów. Obejmują naukę w mistrzowskich klasach fortepianu, skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, fletu i saksofonu, a także kameralistyki.

Mistrzowskie klasy prowadzą profesorowie: 
Tadeusz Gadzina – klasa skrzypiec 
Ryszard Duź – klasa altówki i kameralistyki
Andrzej Wróbel- klasa wiolonczeli
Andrzej Mysiński – klasa kontrabasu
Elżbieta Gajewska-Gadzina – klasa fletu
Edward Wolanin – klasa fortepianu
Róża Kostrzewska Yoder – klasa fortepianu
Cezariusz Gadzina – klasa saksofonu
Ella Susmanek – klasa kameralistyki fortepianowej 

W przypadku zakwalifikowania dużej liczby uczestników przewidziana jest także współpraca uczestników z asystentem danego profesora
W klasie skrzypiec prof. Tadeusza Gadziny zajęcia prowadzić będzie również 
as. Patrycja Piekutowska.

Z ORKIESTRĄ MŁODZIEŻOWĄ pracować będzie dyrygent Piotr Wajrak.

W ramach uczestnictwa czynnego możliwa będzie współpraca z pianistą – akompaniatorem w poszczególnych klasach: Ellą Susmanek, Kingą Firlej-Kubica i Marianną Waszkiewicz.

Zajęcia odbywać się będą w gmachu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu przy ul. Pereca 2. 
Sale do indywidualnych ćwiczeń uczestników zarezerwowane są w Zamojskiej Szkole Muzycznej. 
Opłata dla aktywnych uczestników kursu wynosi 1100,-zł, dla uczestników biernych 650,-zł. 
Wpłata od obcokrajowców wynosi 520 EURO. 
W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają aktywne lub bierne uczestnictwo w kursie, zakwaterowanie od noclegu 31.07/31.08 do 09/10.08.08, pełne wyżywienie 
(od kolacji 31 lipca do śniadania 10 sierpnia) i możliwość ćwiczeń. 
Uczestnicy zakwaterowani będą w hotelu OSiR w Zamościu ul. Królowej Jadwigi 8. 
W zależności od rodzaju repertuaru uczestnika profesor ustala ilość zajęć. 
Uroczystym koncertem w dniu 09 sierpnia 2008 roku o godz. 16.00 w Sali Koncertowej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu przy ul. Partyzantów 2, w wykonaniu najlepszych uczestników kursu, zakończona zostanie VIII edycja Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów Muzycznych.

Od 1 sierpnia do 9 sierpnia br. odbędą się otwarte koncerty uczestników poszczególnych klas.
Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają dyplomy uczestnictwa w VIII Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Muzycznych w Zamościu. 
Uroczyste wręczenie odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2008 roku o godz. 16.00 
(przed koncertem) w siedzibie Zamojskiej Orkiestry.

Nauczyciele biorący udział w kursach otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w kursach.
Zgłoszenie oraz kopię dowodu wpłaty należy nadesłać na załączonym formularzu (lub kserokopii) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2008 roku na adres: 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW POLSKIEJ ORKIESTRY WŁOŚCIAŃSKIEJ im. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO w ZAMOŚCIU
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 2 tel./fax (0-prefiks-84) 638-48-33, 
e-mail:dyrekcja@orkiestrawloscianska.pl 

Razem ze zgłoszeniem należy wpłacić lub przekazać na konto: 
Towarzystwa Przyjaciół i Sympatyków Polskiej Orkiestry Włościańskiej w Zamościu: PKO BP. SA NR 98 10205356 0000 1702 0047 0765 kwotę 600,-zł, 
w przypadku uczestników obcokrajowców kwotę 300 EURO.
Pozostałą część opłaty należy wpłacić w dniu rozpoczęcia kursu, tj. 31 lipca 2008 roku.
Dodatkowe informacje w biurze organizacyjnym pod wskazanymi powyżej numerem telefonu.

od do
ical Google outlook Kronika Orkiestry
Skip to content