Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego jest kontynuatorką Włościańskiej Orkiestry Karola Namysłowskiego.

Założona 4 listopada 1881 roku przez Karola Namysłowskiego początkowo składała się wyłącznie
z włościan, wykształconych przez jej założyciela. Do roku 1939 była finansowana przez rodzinę Namysłowskich. Po II Wojnie Światowej mecenat nad Orkiestrą zaczęło przejmować Państwo.

Dzisiaj Orkiestrę tworzą zawodowi muzycy, w większości absolwenci wyższych uczelni muzycznych. Zmienił się status zawodowy i społeczny członków orkiestry, ale nie zmienił się jej symfoniczny charakter.

Obecnie Orkiestra działa jako samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury Miasta Zamość.

Obecnie Dyrektorem Orkiestry jest TADEUSZ WICHEREK.

Dotychczasowe osiągnięcia tej najstarszej w Polsce Orkiestry Symfonicznej (o 20 lat starszej od Filharmonii Narodowej), nakreśliły imponujący wizerunek tej instytucji, budujący kulturę muzyczną, regionu i kraju.

Realizowane przez Orkiestrę inicjatywy, wpłynęły na kształtowanie świadomości i poczucia estetyki odbiorców muzyki, a także na pogłębianie ich wrażliwości artystycznej. Przez lata aktywnej działalności, promującej narodową kulturę, głęboko zaznaczyła ona swoją obecność w pejzażu kulturalnym kraju, a także poza jego granicami. Koncertowała m. in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Austrii, Francji, Bułgarii, Rumunii, Rosji, Czechach, na Białorusi i Ukrainie oraz w wielu miastach kraju, w najbardziej prestiżowych salach koncertowych m. in.: w Filharmonii Narodowej, Sali Kongresowej PKiN, Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, w Sali Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Z Orkiestrą współpracuje wielu uznanych artystów: śpiewacy, piosenkarze, zespoły, chóry oraz dyrygenci.
Gościli u nas między innymi: Marek Bałata, Hanna Banaszak, Ewa Bem, Jan Jakub Bokun, Jacek Borkowski, Bartosz Bryła, Łukasz Borowicz, Mariola Cieniawa, Kaja Danczowska, Marek Drewnowski, Bogusław Kaczyński, Małgorzata Dybowska, Józef Kański, Sławomira Łozińska, Feliks Gałecki, Zbigniew Graca, Tamara Granat, Aleksander Gref, Krzysztof Jakowicz, Jakub Jakowicz, Lidia Kłobucka, Konstanty Andrzej Kulka, Kazimierz Kowalski, Jarosław Lipko, Pola Lipińska, Bernard Ładysz, Waldemar Malicki, Anita Maszczyk, Leszek Możdżer, Maciej Niesiołowski, Janusz Olejniczak, Małgorzata Olejniczak, Piotr Paleczny, Bogdan Paprocki, Zbigniew Pawlicki, Wanda Polańska, Zbigniew Raubo, Jacek Rogala, Wojciech Siemion, Leszek Skrla, Jagoda Sokołowska, Bogna Sokorska, Stanisław Soyka, Dariusz Stachura, Jarema Stępowski, Jerzy Sterczyński, Tomasz Strahl, Ella Susmanek, Janusz Szrom, Paweł Sztompke, Dariusz Tokarzewski, Sławomir Tomasik, Magda Umer, Ewa Uryga, Piotr Wajrak, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Edward Wolanin, Cezary Żak i wielu innych.

Serdecznie zapraszamy na nasze koncerty i inne projekty, które dla Państwa realizujemy.

Skip to content