Lata 2000 - 2006

W 2000 roku Orkiestra wykonała łącznie 53 koncerty dla ponad 31 170 słuchaczy. Koncerty odbywały się głównie w województwie lubelskim (39 występów dla 18 225 słuchaczy). Muzycy odwiedzali też Połaniec, Lubaczów, Mielec, Sokołów Podlaski, Siemiatycze, Tarnów, Pińczów, Warszawę, Dębicę i Kielce ( łącznie 14 koncertów dla 12 950 słuchaczy).

W roku 2001 nastąpiło kolejne zmniejszenie dotacji na działalność. Orkiestra koncertowała głównie w województwie lubelskim, odwiedziła też Starachowice, Warszawę, Pruszków i Siemiatycze.

W listopadzie przebywała z krótką dwudniową wizytą w Równem na Ukrainie, gdzie koncertowała dla miejscowej Polonii (2 koncerty dla 1 100 osób).

Łącznie w 2001 roku wykonano 39 koncertów dla 23 292 słuchaczy.

W 2002 roku Orkiestra wykonała 42 koncerty dla 42 730 słuchaczy. Koncerty odbywały się głównie w Zamościu i regionie  (38 koncertów dla 19 880 słuchaczy). Odwiedzono też Otwock i Warszawę (3 500 słuchaczy).

Dwa koncerty Orkiestra wykonała w Sanktuarium na Jasnej Górze
w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Bankowców (20 000słuchaczy).

Rok 2003 to głównie koncerty głównie w województwie lubelskim
(64 dla 22 265 słuchaczy). Jednodniowe wyjazdy do Warszawy-Wesołej, Osuchowej koło Ostrowi Mazowieckiej, Lubaczowa, Tarnowa i Jarosławia. Łącznie wykonano 69 koncertów dla 42 730 słuchaczy.

Orkiestra poszerzała też ofertę dla dzieci i młodzieży, wprowadzając do repertuaru audycje kameralne pod wspólnym tytułem „Spotkania z muzyką” (wykonano 24 audycje dla ponad 4 200 osób)

W następnym roku Orkiestra wykonała 117 koncertów dla ponad
34 000 słuchaczy, z czego 69 w wykonaniu całej orkiestry i 71
w wykonaniu zespołów kameralnych. Koncerty odbyły się głównie na Lubelszczyźnie.

W dniach od 26 do 29 maja Orkiestra przebywała na Ukrainie w gdzie wykonała 5 koncertów dla 3 284 słuchaczy. Trasa obejmowała Siewierodonieck, Kremienną, Ługańsk w Obwodzie Donieckim oraz Żytomierz i Kowel.

W roku 2005 Orkiestra koncertowała głównie w Zamościu, uczestnicząc w uroczystościach związanych z obchodami „Roku Zamościa” oraz w dożynkach wojewódzkich.

Odwiedziła też Gdańsk, wykonując koncert w sali Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Tarnów gdzie prezentowała program „Żeby Polska Była Polską”, Rejowiec Fabryczny podczas Wakacyjnego Pikniku Folklorystycznego „Polsko – Ukraińskie Brzmienie Folkowe”, Stary Zamość z okazji nadania imienia Jana Zamoyskiego nowemu Gimnazjum oraz Topólczę podczas uroczystości intronizacji relikwii Świętego Izydora Oracza. Łącznie wykonała 97 koncertów dla ponad 21200 słuchaczy.

Rok 2006 to obchody Jubileuszu 125-lecia istnienia Orkiestry i 150 Rocznicy urodzin Karola Namysłowskiego.

Patronat honorowy nad obchodami przyjęli: Kazimierz Michał Ujazdowski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Paweł Kowal – Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP; Krystyna Bochenek – Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP; J.E. Ks. Bp Wacław Depo – Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej; J.E. Ks. Bp Jan Śrutwa- Biskup Senior; Wojciech Sławomir Żukowski – Wojewoda Lubelski; Edward Wojtas – Marszałek Województwa Lubelskiego; Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej V Kadencji; Marcin Zamoyski – Prezydent Miasta Zamościa; Jan Wojciech Matwiejczuk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Zamościu; Henryk Matej – Starosta Powiatu Zamojskiego.

Przez cały rok odbywały się koncerty prezentujące dorobek orkiestry, głównie na Zamojszczyźnie. Orkiestra odwiedziła też Lublin, Puławy, Radzyń Podlaski, Siemiatycze oraz Warszawę. Łącznie wykonano 87 koncertów dla ponad 24 tysięcy słuchaczy.

Telewizja Zamość dokonała rejestracji czterech programów
z repertuaru orkiestry, które są emitowane w lokalnym programie telewizyjnym.

9 września, w 150-rocznicę urodzin założyciela orkiestry – Karola Namysłowskiego w Starozamojskim kościele została odprawiona uroczysta Msza Święta, po której na cmentarzu parafialnym odbyło się poświęcenie odnowionego grobowca rodziny Namysłowskich oraz złożone zostały wiązanki kwiatów na grobach zmarłych członków Orkiestry.

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 4 listopada w Zamojskim Domu Kultury. Dwuczęściowego Koncertu jubileuszowego wysłuchało ponad 400 osób.

Skip to content