Lata 1970 - 1979

Główne tereny koncertowania orkiestry w latach 1970 – 1972 to Białostocczyzna, Zielonogórskie oraz Lubelszczyzna. Rocznie wykonywano ok. 80 koncertów.

W roku 1971 Orkiestra wykonała też osiem koncertów społecznych i dwanaście koncertów radiowych.

W roku 1972 zwiększone zapotrzebowanie i terminowe zobowiązania zmusiły Orkiestrę do koncertowania przez cały rok, a nie tylko wiosną i jesienią. Odwiedziła ona m. in. Lubartów, Markuszowice, Puławy, Nałęczów, Garbów i kolejny raz Warszawę, gdzie wykonano m. in. dwa koncerty w Łazienkach.

Orkiestra pojawia się też po raz pierwszy w telewizji, m.in. w Tele-Echu, w audycjach Promenada 73 i Gra Orkiestra Włościańska Karola Namysłowskiego.

Rok 1973 to opóźnione o 2 lata obchody 90-lecia orkiestry.
Uroczystości rozpoczęto 13 maja otwarciem Gminnego Ośrodka Kultury im. Karola Namysłowskiego w Starym Zamościu, gdzie zorganizowano Izbę Pamięci.

W prezencie od Ministra Kultury i Sztuki Namysłowiacy otrzymali autokar „Jelcz”.
Koncert jubileuszowy Orkiestra wykonała również w telewizji a transmitowany był on przez interwizję.

W czerwcu odbyła się kolejna trasa na wschód (Brześć, Kobryń i Kamieniec), potem do Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

W kraju Orkiestra koncertowała w województwie wrocławskim i zielonogórskim.
Wielkim powodzeniem cieszyły się koncerty we Wrocławiu podczas Święta Kwiatów.
Orkiestra wykonała łącznie ponad 70 koncertów w kraju i 12 za granicą.

W roku 1974 Orkiestra koncertowała w Warszawie i na Lubelszczyźnie.

Brała też udział w Festiwalu w Berlinie zorganizowanym przez Związek Zawodowy Pracowników Rolnych i Leśnych NRD, gdzie wykonywała osiem koncertów, m.in. na wystawie AGRA 74 w Lipsku, na wystawie kwiatów IGA 74 w Erfurcie oraz w Wolfen, Gerze i Beretet koło Weimaru.

Zdobyła złoty medal a jej koncert finałowy transmitowała interwizja.

Od 2 do 9 października Orkiestra ponownie koncertowała w Niemczech. Władze Berlina zaprosiły ją na obchody 25-lecia NRD. Koncerty odbyły się w Berlinie i Oranienburgu.

W tym samym roku Orkiestra nagrywała płytę z muzyką ludową zatytułowaną „Moje strony”, wydaną przez Polskie Nagrania.

Łącznie wykonano 70 koncertów w kraju i 11 w NRD.

Rok 1975 to kolejny trudny okres. Nastąpiło odejście dyrektora.
Zespół nie zwlekając, wybrał dyrygenta ze swojego grona – Ryszarda Zańkę.
Zarząd Stowarzyszenia podjął wiele prób w celu poprawy sytuacji finansowej i lokalowej.
Nowo powołane władze województwa zamojskiego też nie mogły zaradzić tej trudnej sytuacji.
Na przełomie listopada i grudnia Orkiestra koncertowała na Śląsku.
W tym roku, mimo trudności zostaje wydana kolejna płyta zatytułowana „Tęgo mi grajcie”, a orkiestra wykonała 47 koncertów dla 28 520 Słuchaczy.

W roku 1976 Orkiestra otrzymała propozycję reprezentowania Kraju na festiwalu w Uster koło Zurichu. Przygotowania trwały dwa miesiące, niestety, na miesiąc przed planowanym wyjazdem „PAGART” wyjazd odwołał.

W kwietniu Orkiestra koncertowała na Śląsku, a następnie na terenie województwa częstochowskiego. Potem w Krakowie – w Filharmonii, w Barbakanie i na dziedzińcu wawelskim a następnie w kilkunastu miastach województwa krakowskiego.

W październiku Orkiestra miała wyjechać ponownie do USA – przygotowania trwały trzy miesiące, a wyjazd znowu odwołano.
Kłopoty narastały. 19 października po kolejnej weryfikacji ministerstwa kultury, Orkiestra zostaje zaszeregowana
do kategorii C – organizacji o regionalnym i lokalnym zasięgu działania.

W 1976 roku Orkiestra wykonała łącznie 60 koncertów dla ok. 22 500 osób.

W roku 1977 początkowo Orkiestra wykonywała głównie cykle audycji muzycznych dla dzieci i młodzieży, cieszące się dużym powodzeniem. Kuratoria z województw: lubelskiego, chełmskiego, bialskopodlaskiego, kieleckiego i częstochowskiego zaczęły zapraszać Orkiestrę do szkół na swoim terenie.

14 maja kierownictwo orkiestry objął ADAM KOWALCZYK, absolwent Wydziału Kompozycji, Teorii i Dyrygentury Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, uczeń BOHDANA WODICZKI.

W drugiej połowie roku Orkiestra wykonała 69 koncertów w kraju i 3 podczas Dni Zamościa w Łucku.  Koncertowano m. in. w ramach uroczystości zakończenia pierwszego etapu budowy Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu pod Warszawą, w Solinie, Polańczyku, Lesku, Radymnie, potem w kilku miastach Dolnego Śląska. Łącznie wykonano 72 koncerty dla ponad 39 000 słuchaczy.

Następny rok to intensywniejsza praca, nawiązywanie nowych kontaktów, stałe poszerzanie kręgu odbiorców. Orkiestra koncertowała w Poznaniu podczas „Jarmarku Świętojańskiego” gdzie wykonała 10 koncertów w parku Kasprzaka dla prawie 10 tysięcy osób.

1 lipca 1977 roku Orkiestra została upaństwowiona, powstało Państwowe Przedsiębiorstwo – Symfoniczna Orkiestra Włościańska im. Karola Namysłowskiego.

Niemal cały lipiec to koncerty dla wczasowiczów, najpierw w Solinie, Polańczyku, Lesku, Rymanowie, Iwoniczu a potem w parkach Warszawy i w Okunince nad Jeziorem Białym.

We wrześniu po urlopowej przerwie Orkiestra ponownie przebywała w Poznaniu.

Od 17 do 20 października Namysłowiacy koncertowali w Czechosłowacji.

Od 29 grudnia do 5 stycznia w uzdrowisku Połczyn Zdrój.
W 1978 roku wykonano 100 koncertów dla ok. 52 877 osób.

W roku 1979 Orkiestra ponownie koncertowała w Połczynie a następnie w Białymstoku i Augustowie.

W maju wyruszyła na zachodnie tereny Polski. Wzięła udział w Dniach Wrocławia, koncertowała w Szczawnie Zdroju, Świętej Katarzynie, Szklarskiej Porębie, Cieplicach, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie.

Początek czerwca to koncerty w Zamościu i Starym Zamościu.
Od 10 do 16 czerwca Namysłowiacy występowali na Międzynarodowych Targach Poznańskich, siedmiu koncertów wysłuchało łącznie ok. 21 000 osób. Z Poznania udali się do Łodzi, gdzie wystąpili przed dziesięciotysięczną widownią.

W lipcu koncertowali w Zamościu, Lesku, Lublinie, Warszawie i Pruszkowie, współpracując z Zespołem Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz aktorami z Teatru „Ochota” w Warszawie i Teatru im. J. Osterwy w Lublinie.

We wrześniu Orkiestra wyjechała na tydzień do Bułgarii, gdzie koncertowała w obwodzie tołbuchińskim.

Jesień to również koncerty dla młodzieży w szkołach, zakładach wychowawczych i na zgrupowaniach harcerskich.
Łącznie w 1979 roku Orkiestra wykonała 101 koncertów dla ponad 100 000 słuchaczy.

Skip to content