20 grudnia 2023
Aktualności

ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W ZAMOŚCIU OGŁASZA KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO:

I KLARNET
(z obowiązkiem grania partii II klarnetu / klarnetu basowego)

Zamość, dnia 20 grudnia 2023 r.

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

I Klarnet
(z obowiązkiem grania partii II klarnetu / klarnetu basowego)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe muzyczne – ukończone wyższe studia na wydziale instrumentalnym – specjalność klarnet,
 • Doświadczenie pracy w orkiestrze,
 • Umiejętność współpracy z zespołem i dyrygentem,
 • Umiejętność czytania nut a vista

Informacje o egzaminie:

 • Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które do dnia 01.02.2024 r. złożą komplet dokumentów,
 • Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji, wybrani kandydaci w dniu 05.02.2024 r. zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo o zaproszeniu na egzamin.
 • Orkiestra nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania.  Na prośbę zainteresowanego może pomóc w rezerwacji noclegów w Zamościu,
 • Konkurs odbędzie się 12.02.2024 roku, o godzinie 11:00 w sali Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego przy ul. Partyzantów 2 w Zamościu,
 • Wszyscy kandydaci proszeni są o obecność w siedzibie Orkiestry, w dniu przesłuchania o godz. 10:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań. Orkiestra nie zapewnia akompaniatora (może jednak udostępnić kontakt do akompaniatora w Zamościu).

Program przesłuchania:

 • Koncert klarnetowy A-dur KV 622 W.A.Mozarta cz.I i II lub koncert klarnetowy kompozytora romantycznego z kadencją,
 • Utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim solo lub z fortepianem
 • Wybrane fragmenty orkiestrowe – materiały dostępne poniżej

Dokumentacja konkursowa powinna składać się z:

 • CV z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • Kopia, podpisanych za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, zgodnie z załączonym CV,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną opatrzone czytelnym podpisem,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji opatrzone czytelnym podpisem

Termin złożenia dokumentów:
Do 01 lutego 2024 roku, do godz. 14:00

Forma dostarczenia dokumentacji konkursowej:

 • e-mailem na adres ork.symfoniczna@namyslowiacy.pl w formie załączników (preferowany format .pdf)
  lub
 • pocztą tradycyjną na adres: Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, ul. Partyzantów 2, 22-400 Zamość

Informacje dodatkowe konieczne do wzięcia udziału w konkursie:

 • W zgłoszeniu należy umieścić informacje o wyborze repertuaru

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (format: .pdf .doc lub .odt) wraz z dokumentacją konkursową.

Orkiestra zastrzega sobie prawo do:

 • nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań,
 • zmiany terminu przesłuchań
 • odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny

Przesłuchania zostaną zarejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.

Skip to content